TSIGN

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

20333   вул. Шкільна, 4, с. Пугачівка  Уманський район  Черкаська   область  тел. 98513

Е-mail:pugachivka@ukr.net    Код ЄДРПОУ 26261583

                                                                               ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я           

                        від      лютого  2017 року                                                       №

 Про тарифі  на послуги з

 централізованого водопостачання

                Розглянувши рішення зборів користувачів водогону с.Пугачівка  щодо пропозиції затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та  відповідно до ст..10 Закону України «Про ціни та ціноутворення » з метою ліквідації збитків при забезпеченні жителів села водою , керуючись підпунктом «а» пункту 2  статті 28  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст..31 Закону України « Про житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет Пугачівської   сільської ради ВИРІШИВ: 

  1. Затвердити тарифи на послуги з централізованого водопостачання  для споживачів   з централізованого водопостачання  в розмірі 11 грн. за 1 м3. 
  2. Рішення   вводиться в дію з 01 березня  2017 року.  
  3. Рішення виконкому Пугачівської   сільської ради   № 54 від  16 травня 2012 року  «  Про внесення змін  до рішення виконавчого комітету Пугачівської сільської ради №75 від 16 вересня 2011 року « Про затвердження тарифу по воді та водовідведенні кооперативу «Нептун» с.Пугачівка», визнати таким, що втратив чинність. 
  4. Рекондувати сільському голові забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації у 5-ти денний термін. 
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Жовтоног Н.Д. 

                          Сільський голова                                         В.М.Овчіннік