Проект рішення "Про місцеві податки та збори на 2017 рік"

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20333   вул. Леніна, 4, с. Пугачівка  Уманський район  Черкаська   область  тел. 98513

Е-mail:pugachivka@ukr.net    Код ЄДРПОУ 26261583

 

                                                     ПРОЕКТ  Р I Ш Е Н Н Я

     

                                                                                              

 

Про місцеві податки i збори

 

 

Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,   статей  10,265,266,267,268,269, глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України в редакції Закону України  ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-VШ та  пункту 4 розділу П Прикінцевих положень  Закону України  ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014р. № 71-VШ та відповідно до частини першої статті 59 та пункту 24 статті 26  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада            ВИРIШИЛА:

 

 

1.Запровадити з 01.01.2017 року

місцеві податки:

 

1)  податок на майно,     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку.

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний    збір.

 

            2. Затвердити  з 01 січня 2017року  перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів ( Додаток 1).

 

 

 

           3.Встановити з 01 січня 2017 року  ставки місцевих податків і зборів:

 

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

1 відсоток розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

для  нежитлової нерухомості, що перебувають

власності :

  • фізичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 

 

 

 

 

  •  юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

0.05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

0.5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

 2) транспортний податок :

для легкових автомобілів які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

 

3) Плата за землю

Податок на земельні ділянки, зайняті житлим  фондом,    автостоянками для зберігання особистих транспортних  засобів громадян,                        

які використовуються без отримання                                 грошової оцінки

прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами,

садовими і дачними будинками фізичних осіб.

 

Податок  за земельні ділянки, які є виділеними в натурі( на місцевості) земельними частками (паями)                      

 

 

Ставки податку за земельні ділянки  сільськогосподарських угідь ( незалежно від місцезнаходження), які не є виділеними

в натурі (на місцевості) земельними частками  (паями)

для  ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

для багаторячних насаджень

 

 

 

Податок на інші земельні ділянки нормативно-

грошову оцінку яких проведено

 

 

Податок на земельні ділянки, які перебувають у

постійному користуванні сібєктів господарювання ( крім державної та комунальної

форми власності)

 

 

Податок на земельні ділянки розташовані за

межами населених пунктів нормативно-грошову

оцінку яких не проведено.

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

0.03відсотка від їх нормативної

грошової оцінки

 

 

 

 

 

 

 

1% від їх нормативно-грошової

оцінки

 

 

 

 

0.25% від їх нормативно-грошової

оцінки

 

 

0.03% від їх нормативно-грошової

оцінки

 

1% від їх нормативно-грошової

оцінки

 

5% від їх нормативно-грошової

оцінки

 

 

 

3% від їх нормативно-грошової

оцінки одиниці площі ріллі по області

 

 

 

  1. єдиний податок  для фізичних осіб підриємців

першої групи платників єдиного податку

10 відсотків доходу

 

для другої групи платників єдиного податку

 

(додаток 2)

20 відсотків доходу

(додаток 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

6) туристичний  збір                                       

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

         

        4.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

 

       1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

          2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

         3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.    

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

            5. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

            6. Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його  на сайті сільської  ради відповідно до вимог чинного законодавства.

            7. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії

( Соболенко Л.П.) з питань планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва .

           8.Рішення  сільської  ради від 27.07.2015 року №42-2/УІ  « Про місцеві пордатки і збори»   та  від 29 січня  2016 року   №3-2/УІІ   « Про внесення змін до рішення сільської ради  від 27.06.2015 року №42-2/УІ  «Про місцеві податки i збори»вважати таким, що втратило чинність.

 

                          Сільський голова                         В.М.Овчіннік   

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                            

 

                                                                                                              

 

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20333   вул. Леніна, 4, с. Пугачівка  Уманський район  Черкаська   область  тел. 98513

Е-mail:pugachivka@ukr.net    Код ЄДРПОУ 26261583

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

 

Про  встановлення ставки

акцизного збору

 

     Відповідно до  пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україн», підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213; підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215  розділу  VІ         Податкового кодексу України в редакції Закону України  «Про внесення змін до  Податкового  кодексу України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформ» від 28.12.2014р. № 71-VІІІ та  пункту 4 розділуІІ Прикінцевих положень  Закону України  «Про внесення змін до  Податкового  кодексу України та  деяких законодавчих актів України щодо податкової реформ» від 28.12.2014р. № 71- VІІІ, сільська рада

ВИРIШИЛА:    

             1. Встановити з 01.01.2017 року ставку акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі 5 відсотків від вартості реалізованого товару (з податком на додану вартість).

            2.Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його на сайті Пугачівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

            3.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Овчіннік В.М., бухгалтера сільської ради Руденко Н.П. та  постійну комісію сільської ради  з питань планування, бюджету, фінансів та розвитку підприємництва (голова постійної комісії -  Соболенко Л.П.)

 

 

 

Сільський голова                                                                      В.М.Овчіннік

 

 

 

 

 

                                                                                            Додаток

                                                                                        до проекту рішення

                                                                                        сільської ради

                                                                            

 

 

П Е Р Е Л І К

               установ та організацій,  користувачів земельних ділянок на території села Пугачівка, які  утримуються за рахунок коштів обласного, районного та сільського бюджетів

 

 

 

За рахунок коштів сільського бюджету:

  1. Пугачівська сільська рада
  2. Пугачівська сільська бібліотека та сільський  клуб.

 

 

За рахунок коштів районного бюджету :

  1. Пугачівська НВК.
  2. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Пугачівка

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                             Н.Д.Жовтоног