Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про місцеві податки і збори на 2017 рік"

Аналіз

регуляторного впливу до

проекту рішення Пугачівської  сільської ради

«Про встановлення на території Пугачівської сільської радимісцевих податків та зборів» 

     

 Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Пугачівської  сільської ради «Про встановлення місцевих податків» підготовлено згідно із вимогами Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

   Регуляторний орган: Пугачівська сільська рада.

   Розробник документа: виконавчий комітет Пугачівської сільської ради.

   Адреса: 2033, Черкаська область Уманський район, с. Пугачівка.

   Контактний тел.: 98-5-13

   Оприлюднення цього регуляторного акту здійснюється через офіційний сайт сільської ради.

Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій:

   Зауваження та пропозиції до регуляторного акта надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями виключно у письмовій формі з їх обґрунтуваннями до Пугачівської сільської ради.

   Строк протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до 09.07.2016 року до 13.00 год.

Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-правовий документ.
     Відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , Податкового кодексу України , повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.  Податковим кодексом передбачені наступні місцеві податки: податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінене від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості; транспортний податок; плата за землю), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Завдяки забезпеченню цих надходжень до сільського  бюджету доходи в 2015 році в порівнянні з 2014 роком  збільшились на 259 тис.грн., що становить 159%. Даний проект сільської ради пропонуєт відповідно до Податкового кодексу встановити ставки місцевих податків.

1.Цілі і завдання прийняття регуляторного акта.
Проект регуляторного акта спрямований на виконання норм Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів.

 

 

 

 

2.Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

  • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;
  • визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів;
  • забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.

 

  1. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі:

Альтернативи рішення проблеми:

– пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акта;

– прийняття сільською радою нормативно-правового акту – рішення «Про встановлення місцевих податків»

4.Механізм вирішення проблем
Розробка та затвердження рішення Пугачівської сільської ради , Положення   про встановлення місцевих податків. У Положенні визначаються об’єкт та база оподаткування, платники податку, розмір ставок, порядок обчислення та сплати, а також інші обов’язкові елементи відповідно до Податкового Кодексу України.

            5.Очікувані результати від прийняття акта.
Прийняття зазначеного проекту рішення забезпечить:

– виконання Пугачівською сільською радою вимог чинного законодавства України у частині місцевих податків та зборів;

– збільшення надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків.

   Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена у таблиці аналізу вигод та витрат:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Отримання надходжень до сільського бюджету

Прийняття цього акту витрат не потребує

Інтереси суб’єктів господарювання

Прийняття Положення про встановлення місцевих податків, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння

Сплата податку у встановленому обсязі

Інтереси громадян

 

 

Прийняття Положення про встановлення місцевих податків, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння

 

Сплата податку у встановленому обсязі

 

6.Показники результативності акта.
Показники результативності даного проекту рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

  • кількість платників по кожному податку та збору, визначених регуляторним актом;
  • суми надходжень від місцевих податків та зборів (по кожному окремо) за відповідний податковий період.

 

 

7.Термін дії.

Термін дії запропонованого регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння місцевих податків та зборів, зміни і доповнення будуть вноситись і до Положень регуляторного акту.

 

8.Відстеження результативності акта.
Повторне відстеження проводитиметься упродовж року з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Уманської ОДПІ щодо надходжень податку на нерухоме майно

 Аналіз регуляторного впливу підготовлено  Пугачівською сільською радою.

   Зауваження і пропозиції щодо регуляторного документу слід подавати у письмовому вигляді за поштовою адресою: Пугачівська сільська рада, вул. Шкільна,4  с. Пугачівка, Уманський район, Черкаська область, 98513, тел. 98-5-13.

 

 

 
               Сільський голова     _________________ В.Овчіннік