АНАЛІЗ

                                        ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ 

проекту рішення виконкому Пугачівської сільської ради Уманського  району

             Черкаської  області "Про затвердження тарифів на послуги з

                               централізованого водопостачання ". 

                                                           
     1. Визначення та аналіз проблеми , яку пропонується розв’язати шляхом  державного   регулювання господарських відносин. 

 

    Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання з боку виконкому Пугачівської  сільської ради полягає у недостатності коштів, які отримуються від споживачів, що користуються послугами з водопостачання, а саме дохід не забезпечує відшкодування фактичних витрат на надання цих послуг.

  З 01 червня 2012  року, згідно рішення виконкому Пугачівської  сільської ради № 54 від 16 травня 2012 року «Про внесення змін до рішення виконкому Пугачівської сільської ради №75 від 16 вересня 2011 року « Про затвердження тарифу по воді та водовідведенні кооперативу «Нептун» с.Пугачівка», були введені тарифи на послуги з водопостачання  для  споживачів, які діють на сьогоднішній день (розраховані в цінах 2012 року). Існуючий тариф на даний час не забезпечує повного відшкодування вартості виробництва послуг і відшкодовує лише 72.7% необхідних витрат з водопостачання.

       Проаналізувавши фінансовий стан водопостачання випливає,що він  не дає можливості виконувати необхідні планово- попереджувальні та профілактичні ремонтні роботи. Проте самим головним є те, що ці всі фактори ставлять під загрозу подачу та якість питної води.

             Основні причини збитковості:

- чинне регулювання органів місцевого самоврядування суперечить вимогам Закону України «Про Житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року №1875-ІV ,ст.31,п.3 в якій визначено,що органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; п.4,5,6,8 ст.31 цього Закону не допускають затверджування цін/тарифів нижчими від розміру економічного обґрунтованих витрат без відповідного відшкодування з бюджету;

- витрати на послуги водопостачання зросли через інфляційні процеси в державі: за період,що минув значно подорожчали паливно-мастильні матеріали ,збільшилась вартість електроенергії,зріс розмір мінімальної заробітної плати,зросли ставки податків та зборів та ін.;

   Всі ці фактори вплинули на необхідність негайно розпочинали процес доведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання до економічного обґрунтовуваного рівня.

   Враховуючи вищевикладене пропонується наступна зміна тарифів:

Діючі Пропоновані % зростання  тарифи Водопостачання, грн. / м куб.         8.00  11.00    72.7 

Тарифи на послуги формуються згідно вимог «Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №959 від 12.07.2006 року зі змінами та доповненнями.

       Враховано в розрахунках тарифу на 2017 рік:

1)Електроенергія 7000 кват.х 2.30 грн.=16100грн.

2)Зарплата 3200грн.х12 міс.=38400грн.

3)Податок за використання надрів-1800грн.

4)аналіз води і хлорування -2000грн.

5)Витрати на утримання водогону-3300грн.

Всього:61600грн.

Відсоток збільшення витрат по підприємству складає 72.7%

Дана проблема призводить до заборгованості по рахункам по заробітній платі ,заборгованість по податкам та зборам до бюджету,заборгованість за енергоносії,що ставить пд. Загрозу надання послуг з водопостачання споживачам с.Пугачівка.

                           2. Цілі   Державного  регулювання.

 Метою регуляторного акту є : 

 

  • надання життєво-необхідних якісних послуг з водопостачання
  •  населенню села, НВК, Фапу, сільської ради  та іншим споживачам
  • с. Пугачівка; 

Реалізація мети передбачає установлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого  водопостачання.

     Негативною оцінкою впливу зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акту є можливе зниження рівня платіжної спроможності певної категорії населення, для яких підвищення тарифу суттєво вплине на сімейний бюджет.

         3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми

шляхом прийняття запропонованого регуляторного  акта.

    

     Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

регулювання побудовано відповідно до принципів регуляторної політики. 

  • розрахунок тарифів проводиться відповідно до "Порядку формуванню
  • тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення»,
  •  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня
  • 2006 року №959 зі змінами.

                 4. Обґрунтування можливості досягнення визначення цілей  у     разі  прийняття регуляторного  акта

    Вплив зовнішніх факторів на дію  Регуляторного акта.

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Влив може мати як негативний так і  позитивний характер.     Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є подальше підвищення тарифів на електроенергію, зміна рівня мінімальної заробітної плати, матеріалів, реагентів, інших статей собівартості надання послуг, та зміна законодавства в галузі житлово-комунального господарства.
  Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
     Можливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів для споживачів дозволить надавати споживачам якісні послуги у повному обсязі, знизити рівень збитковості підприємства , утримувати основні засоби у належному стані, своєчасно сплачувати податки та збори, заробітну плату працівникам, розраховуватися за енергоносії  та ін. 
Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта. Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта визначається наданням висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з водопостачання та водовідведення Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами.

                   5. Обґрунтування строку дії регуляторного акту. 

   Термін дії запропонованого регуляторного акту – необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та у інших необхідних випадках.

6. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

        Для відстеження регуляторного акту використовуються статистичні показники: показники прибутковості та збитковості ;

-             виплати заробітної плати.

   Строк дії регуляторного акту може бути обмежений при різкому підвищенні вартості електроенергії, технічної води, матеріалів, мінімальної заробітної плати, податків та інших чинників, які призведуть до підвищення собівартості послуг. 

    Очікуються такі показники результативності: складання анкет, проведення анкетування фізичних осіб, представників бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяльності; підведення підсумків анкетування; аналіз результатів анкетування. 

     Базове відстеження результативності регуляторного акту - до набрання актом чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту - буде проведено через рік після набрання чинності регуляторного акта. 

Група осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні, складатиметься з фізичних осіб, представників бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяльності.