Пугачівська сільська рада

 

 

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20333   вул. Леніна, 4, с. Пугачівка  Уманський район  Черкаська   область  тел. 98513

Е-mail:pugachivka@ukr.net    Код ЄДРПОУ 26261583

 

                                                       Р I Ш Е Н Н Я

 

   « 21»  червня   2018 року                                                                          №30-5/УІІ

    с.Пугачівка  

 

Про встановлення туристичного збору на

Території   Пугачівської сільської ради

 

    Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України  та керуючись  пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Пугачівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території  Пугачівської сільської ради  туристичний збір.

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території  Пугачівської сільської ради  згідно з додатком.

 3.Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,  фінансів,розвитку підприємництва ( голова Соболенко Л.П.).

5. Рішення набирає чинності  з  1 січня 2019 року.

     

 

                        Сільський голова                   В.М.Овчіннік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

  до  рішенням Пугачівської  сільської  ради

від  «»  червня 2018р. № 30-5/УІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Пугачівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті –Положення) визначає правові засади його справляння у ідповідності до Податкового кодексуУкраїни.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію  Пугачівської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Пугачівської сільської ради ;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3. База справляння збору

3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1. цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами

в’їзду.

4. Ставка збору

4.1. Ставка встановлюється у розмірі 0,5 (від 0,5 до 1) відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 3.1. цього Положення.

5. Податкові агенти

5.1. Справляння туристичного збору здійснюється:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б)квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Пугачівською сільською радою справляти збір на умовах укладеного договору.

5.2. Відповідно до пункту 5.1. цього Положення визначити перелік податкових агентів зі справляння туристичного збору на території Пугачівської сільської ради згідно з Додатком до цього Положення.

6. Особливості справляння та порядок сплати збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання..

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу згідно з вимогами статті 63 Податкового

кодексу України.

6.3. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний(податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Пугачівської сільської ради за місцем знаходженням податкових агентів.

6.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Пугачівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

                     Секретар   сільської   ради                                В.Д.Жовтоног

 

Описание: TSIGN

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20333   вул. Леніна, 4, с. Пугачівка  Уманський район  Черкаська   область  тел. 98513

Е-mail:pugachivka@ukr.net    Код ЄДРПОУ 26261583

 

                                                       Р I Ш Е Н Н Я

 

   « »  червня   2018 року                                                                          №30-3/УІІ

    с.Пугачівка  

 

Про встановлення   транспортного

податку на території Пугачівської

сільської   ради

 

 

        Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Пугачівська  рада   ВИРІШИЛА:

       1. Встановити на території  Пугачівської сільської  ради транспортний податок.

        2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території  Пугачівської  ради згідно з додатком  1.

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Пугачівської сілської ради.

 

      5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

                             Сільський голова                                  В.М.Овчіннік

 

 

Додаток 1

  до  рішенням Пугачівської  сільської  ради

від  «»  червня 2018р. № 30-3/УІІ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території

Пугачівської сільської  ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку (далі у тексті –Положення) визначає правові засади його справляння та обов’язкові елементи податку увідповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Транспортний податок входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами-платниками транспортного податку, та контролюючими органами.

2. Платники податку:

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі  нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкти оподаткування:

3.1. Об’єктами оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року1.

4. База оподаткування:

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту  3.1. цього Положення.

5. Ставка податку та податковий період:

15.1. Ставка податку становить 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. цього Положення.

5.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку:

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта (об’єктів) оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою1.

6.3. У відповідності до підпункту 267.7.1. пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України транспортний податок сплачується за об’єкти оподаткування, які зареєстровані на території Пугачівської сільської  ради і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Строки сплати податку:

7.1. Транспортний податок сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства:

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння транспортного податку на території Данинівської міської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

8.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті транспортного податку платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

      Секретар сільської   ради                                     Н.Д.Жовтоног

 

 

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20333   вул. Леніна, 4, с. Пугачівка  Уманський район  Черкаська   область  тел. 98513

Е-mail:pugachivka@ukr.net    Код ЄДРПОУ 26261583

 

                                                       Р I Ш Е Н Н Я

 

   « »  червня   2018 року                                                                          №30-1/УІІ

    с.Пугачівка  

 

Про встановлення ставок та пільг із

сплати земельного податку

на  2019 рік

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пугачівська сільська рада  ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Пугачівської сілської  ради:

      1)ставки земельного податку та затвердити положення про порядок  обчислення  та сплати плати за землю  згідно з додатком 1;

      2)пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  виконавчий  комітет Пугачівської сільської ради.

4. Рішення  сільської ради  №17-5/УІІ  від 15.06.2017 року «  Про місцеві податки і збори» та №18-1/УІІ від 14.07.2017 року «Про внесення змін до рішення  сільської ради  від 15.06.2017 року №17-5/УІІ «Про місцеві податки і збори»   визнати такими, що втратили чинність.

5. Рішення набирає чинності  з  1 січня 2019 року.

 

 

                    Сільський  годова                                              В.М.Овчіннік

 

Додаток 1

  до  рішенням Пугачівської  сільської  ради                                                                                      від  «»  червня 2018р. № 30-1/УІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Пугачівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю (далі – Положення)

визначає правові засади справляння плати за землю та її елементи у відповідності до

Податкового кодексу України.

1.2. Плата за землю входить до складу податку на майно, який належить до місцевих

податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених у

Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними

особами – власниками земельних ділянок та землекористувачами, органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері земельних відносин, а також суб‘єктами державної реєстрації прав та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.

1.5. Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за

земельні ділянки державної і комунальної власності.

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв),

землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Пугачівської сільської ради.

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV

Податкового кодексу України.

3. Об‘єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або

користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2. Рішення Пугачівської  сільської ради  щодо нормативної грошової оцінки земельних

ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень

застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4.3. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

5. Ставки земельного податку та податковий період

5.1. Встановити ставки земельного податку згідно з додатком 1 до цього Положення.

5.2. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.3. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної

категорії фізичних осіб підпунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку

за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15

гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники

земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

6.4. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 6.1. цього Положення, має у власності

декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання або зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

6.5. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій громадян

згідно з Додатком 2 до цього Положення.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються :

7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів,

реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані

громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право

застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який

надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної

захищеності інвалідів в Україні».У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік затверджується Кабінетом

Міністрів України);

7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і

джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

7.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і

відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

7.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної

майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7.2. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій юридичних

осіб згідно з Додатком 2 до цього Положення.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

8.1. Не сплачується податок за :

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених

відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у

стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які

використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі

під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками,

водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

– паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження,

протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

– майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для

зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного

транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності,

власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100% акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та

фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно

до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших

будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути

(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Особливості користування пільгами по платі за землю

9.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати

податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду

земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та

земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з

урахуванням прибудинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Порядок обчислення плати за землю та строки подання звітності

Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 286.1-

286.7 статті 286 Податкового кодексу України у наступному порядку:

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного

кадастру. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку

щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному

контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на

поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового

кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка(витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію,

що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточногороку, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі

платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за

місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

   У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи

до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове

повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

    Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган

надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє

податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності

кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової

території кожному з таких осіб:

– у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб,

але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

– пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій

власності;

– пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній

власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох

юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

  10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг,

які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного

податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

11. Строки та порядок сплати плати за землю

11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права

власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за

землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у

поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться

контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

11.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на

поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних

ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює

календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім

календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому

числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами

земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового

повідомлення-рішення. Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільської (селищної) ради за квитанцією про приймання податкових платежів, форма якої встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні

ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової  території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих

будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що

надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з

дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку

сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

12. Орендна плата

12.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої

земельної ділянки.

  Сільська рада до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що

забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою,

затвердженою Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між

орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється з урахуваннямвимог пункту 288.5. статті 288 Податкового кодексу України.

12.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.6. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її

зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог підпунктів 5.2.-5.3. та пункту

цього Положення.

13. Відповідальність за порушення податкового законодавства

та контроль відповідними органами

13.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння

плати за землю на території Пугачівської  сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.  Вказується найменування органу (структурного підрозділу, посадової особи), що є відповідальним за укладання договорів оренди.

13.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при справлянні плати за

землю, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової

декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку

несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

                     Секретар  сільської ради                                  Н.Д.Жовтоног

 

Додаток  1  положення

про порядок обчислення та сплати плати за землю

  до  рішенням Пугачівської  сільської  ради                                                                                      від  «»  червня 2018р. № 30-1/УІІ

СТАВКИ
земельного податку

на земельні ділянки які перебувають у власності

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію   з 01.01.2019 року                                                                                                                       на території   Пугачівської  ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

7124386500

Черкаська область Уманський район с.Пугачівка

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.06

Для колективного садівництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.07

Для городництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,0

1,0

1,0

1,0

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,0

1,0

1,0

1,0

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0

1,0

1,0

1,0

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,0

1,0

1,0

1,0

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

7,5

7,5

7,5

7,5

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,05

0,05

0,05

0,05

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,05

0,05

0,05

0,05

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,05

0,05

0,05

0,05

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,05

0,05

0,05

0,05

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,05

0,05

0,05

0,05

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,05

0,05

0,05

0,05

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,05

0,05

0,05

0,05

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,05

0,05

0,05

0,05

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,0

0,0

0,0

0,0

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,0

0,0

0,0

0,0

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,0

0,0

0,0

0,0

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,0

0,0

0,0

0,0

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,0

0,0

0,0

0,0

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

0,5

0,5

0,5

0,5

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,3

1,3

3

3

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,5

1,5

1,5

1,5

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,5

1,5

1,5

1,5

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,5

1,5

1,5

1,5

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0,03

0,03

0,03

0,03

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,0

1,0

1,0

1,0

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,0

1,0

1,0

1,0

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МТС

1,0

1,0

1,0

1,0

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

0,5

0,5

0,5

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

х

х

х

х

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

х

х

х

х

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

х

х

х

х

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

х

х

х

х

04.08

Для збереження та використання заказників

х

х

х

х

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

х

х

х

х

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

х

х

х

х

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

1,0

1,0

1,0

1,0

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,0

1,0

1,0

1,0

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,0

1,0

1,0

1,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1,0

1,0

1,0

1,0

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,0

1,0

1,0

1,0

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1,0

1,0

1,0

1,0

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,0

1,0

1,0

1,0

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

х

х

х

х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

1,0

1,0

1,0

1,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3,0

3,0

3,0

3,0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,0

1,0

1,0

1,0

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,0

1,0

1,0

1,0

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,0

1,0

1,0

1,0

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,0

1,0

1,0

1,0

10.06

Для сінокосіння

1,0

1,0

1,0

1,0

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,0

1,0

1,0

1,0

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,0

1,0

1,0

1,0

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,0

1,0

1,0

1,0

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

х

х

х

х

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,0

3,0

3,0

3,0

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,0

3,0

3,0

3,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,0

3,0

3,0

3,0

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,0

3,0

3,0

3,0

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

3,0

3,0

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,0

3,0

3,0

3,0

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

х

х

х

х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3,0

3,0

3,0

3,0

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

х

х

х

х

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,0

3,0

3,0

3,0

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,0

3,0

3,0

3,0

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

3,0

3,0

13

Землі звязку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,0

3,0

3,0

3,0

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1.5

1.5

1.5

1.5

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,0

3,0

3,0

3,0

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

3,0

3,0

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,0

3,0

3,0

3,0

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,0

3,0

3,0

3,0

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

3,0

3,0

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

х

х

х

х

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

х

х

х

х

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

 

 

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

х

х

х

х

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

х

х

х

х

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

х

х

х

х

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

х

х

х

х

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

16

Землі запасу

7,5

7,5

7,5

7,5

17

Землі резервного фонду

7,5

7,5

7,5

7,5

18

Землі загального користування4

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

0,5

0,5

0,5

             

 

 

 

                                              Секретар  сільської ради                            Н.Жовтоног                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

  до  рішенням Пугачівської  сільської  ради

від  «»  червня 2018р. № 30-1/УІІ

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2019 року на території  ради: Пугачівської сільської ради

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

7124386500                                      Черкаська область Уманський район

                                                                                 с.Пугачівка

 

Черкаська область Уманський район село Пугачівка

             

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 • інваліди першої і другої групи;
 • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 • пенсіонери (за віком);
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 • Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
 • для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
 • для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
 • для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

звільнено від сплати податку

 • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 • санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
 • громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
 • бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
 • органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, комунальні підприємства.
 • землі автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг;
 • земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

звільнено від сплати податку

 

                   Секретар  сільської ради                          Н.Д.Жовтоног

 

 

Описание: TSIGN

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20333   вул. Леніна, 4, с. Пугачівка  Уманський район  Черкаська   область  тел. 98513

Е-mail:pugachivka@ukr.net    Код ЄДРПОУ 26261583

 

                                                       Р I Ш Е Н Н Я

 

   « »  червня   2018 року                                                                          №30-4/УІІ

    с.Пугачівка  

 

    Про встановлення єдиного податку на

території   Пугачівської  сільської ради 

 

 

     Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 291-300 Податкового кодексу України  та керуючись пунктом  24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Пугачівська   сільська рада  ВИРІШИЛА:

    1. Установити на території Пугачівської  сільської ради  єдиний податок.

    2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Пугачівської  сільської ради  згідно з додатком.

    3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,  фінансів,розвитку підприємництва ( голова Соболенко Л.П.).

    5. Рішення  сільської ради  №17-5/УІІ  від 15.06.2017 року «  Про місцеві податки і збори» та №18-1/УІІ від 14.07.2017 року «Про внесення змін до рішення  сільської ради  від 15.06.2017 року №17-5/УІІ «Про місцеві податки і збори»   визнати такими, що втратили чинність.

  6. Рішення набирає чинності  з  1 січня 2019 року.

     

 

                        Сільський голова                   В.М.Овчіннік

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення

Пугачівської  сільської  ради

від «»червня 2018 №30-4/УІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Пугачівської  сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, з одночасним  веденням спрощеного обліку та звітності.

1.2. Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування та зареєструватися платником єдиного податку в порядку і на умовах,визначених Податковим кодексом України та цим Положенням.

1.3. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. гривень;

2) друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1,5 млн. гривень.Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група

70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного

року обсяг доходу не перевищує 5,0 млн. гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

1.4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку-фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення,

встановлене Податковим кодексом України.

1.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп:

1.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які  здійснюють:

– діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження  лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

–    обмін іноземної валюти;

– виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

– видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

– видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

– діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними Податковим кодексомУкраїни;

– діяльність з управління підприємствами;

– діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності,що не підлягає ліцензуванню);

– діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів(аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

– діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

1.5.2. фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (группа 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

1.5.3. фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких

перевищує 300 кв. метрів;

1.5.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії,довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

1.5.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;

1.5.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, якане є платником єдиного податку;

1.5.7. фізичні та юридичні особи-нерезиденти;

1.5.8. платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.6. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

1.6.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

1.6.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів,крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);

1.6.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.7. Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

1.8. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою группами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

– виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту взуття;

– виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

– виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

– виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

– виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

–виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за     індивідуальним замовленням;

– виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

– додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

– виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту трикотажних виробів;

– виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

– виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

– виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

– виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

– технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

– послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

– послуги з ремонту годинників;

– послуги з ремонту велосипедів;

– послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

– виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

– виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

– послуги з ремонту ювелірних виробів;

– прокат речей особистого користування та побутових товарів;

– послуги з виконання фоторобіт;

– послуги з оброблення плівок;

– послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

– послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

– вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

– послуги перукарень;

– ритуальні послуги;

– послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

– послуги домашньої прислуги;

– послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку

2.1. Доходом платника єдиного податку є:

– для фізичної особи-підприємця – дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній підпунктом 2.3 цього Положення. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна,яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

– для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній підпунктом 2.3. цього Положення.

2.2. При продажу основних засобів юридичними особами-платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів. Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

2.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного

податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку. До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

2.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

2.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

2.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

2.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора  розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

2.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

2.9. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Положенням, не включаються до склад загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу

IV Податкового кодексу України.

2.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

2.11. До складу доходу, визначеного пунктом 2 цього Положення, не включаються:

– суми податку на додану вартість;

– суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

– суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

– суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

– суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

– суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи-підприємця;

– суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів,встановлених Податковим кодексом України;

– суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

– суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

– дивіденди, отримані платником єдиного податку-юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

2.12. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до пункту 6 цього Положення.

2.13. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

2.14. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

2.15. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку. При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3) пункту 1.3. цього Положення.

2.16. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах

оренди.

2.17. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

3. Ставки податку

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у межах до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у межах до 20% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Установити ставки єдиного податку для платників першої групи в залежності від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць згідно з Додатком 1 до цьогоПоложення.

3.3. Установити ставки єдиного податку для платників другої групи в залежності від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць згідно з Додатком 2 до цього Положення.

3.4. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання,продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка

єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2) цього пункту.

3.5. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15%:

– до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1), 2) і 3) пункту 1.3. цього Положення;

– до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

– до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні;

– до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

– до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1) або 2) пункту 1.3. цього Положення відповідно.

3.6. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.4. цього Положення:

– до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3) пункту 1.3. цьогоПоложення;

– до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні;

– до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.8. Ставки, встановлені пунктами 3.1.-3.6. цього Положення, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

– платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

– платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку,визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%.Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

– платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15%, а також зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, у порядку, встановленому Податковим кодексом України. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, до

суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.4. цієї статті, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, у порядку, встановленому Податковим кодексом України. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

– ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3%, може бути обрана:

- суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

- платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5%, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України;

- суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

– у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3% (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної

системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

– для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,95;

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,57;

– для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57;

– для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,19;

– для земель водного фонду – 2,43;

– для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 6,33.

4. Податковий (звітний) період

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників – період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, – період з початку року до їх фактичного припинення.

4.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої  групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

4.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення

державної реєстрації такого припинення.

4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Встановити, що порядок нарахування та строки сплати податку здійснюється відповідно до вимог статті 295 Податкового кодексу України у наступному порядку:

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої групп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.4. Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час  відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 і пункту 5.5 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

5.9. Платники єдиного податку четвертої групи:

5.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України;

5.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

– у I кварталі – 10%;

– у II кварталі – 10%;

– у III кварталі – 50%;

– у IV кварталі – 30%;

5.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі – у порядку, визначеному підпунктом 5.9.2. цього Положення;

5.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточненуподаткову декларацію;

5.9.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

– уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

– подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

5.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

5.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

5.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок бюджету Пугачівської сільської ради.

6. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку

Встановити, що ведення обліку і складання звітності платниками податку здійснюється відповідно до вимог статті 296 Податкового кодексу України у наступному порядку:

6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи  (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

6.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного

податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

6.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Податкового кодексу України.

6.4. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески,

визначені пунктом 5.1. цього Положення.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.3. цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

6.5. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

6.6. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 1.3. цього Положення, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 6.6.1-6.6.5 цього пункту.

6.6.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.3. цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України. При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований заставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15%, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цим Положенням, авансові внески, встановлені пунктом 5.1. цього Положення. Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

6.6.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

– щомісячні авансові внески, визначені пунктом 5.1 цього Положення;

– обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

– обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (у разі перевищення обсягу доходу).

6.6.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

– обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

– обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (у разі перевищення обсягу доходу).

6.6.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:

– обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 3.4. цього Положення;

– обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 3.4. цього Положення (у разі перевищення обсягу доходу).

6.6.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому пункті, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи,

отримані від здійснення таких операцій.

6.7. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення. При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

6.8. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм підпунктів 6.6. і 6.7. цього Положення. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

6.9. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 6.6. і 6.7. цього Положення та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

6.10. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4. і 6.5. цього Положення, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

6.11. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

– першої групи;

– другої і третьої груп (фізичні особи-підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн. гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування

реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

Встановити, що особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками податку здійснюється відповідно до вимог статті 297 Податкового кодексу України у наступному порядку:

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

– податку на прибуток підприємств;

–податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цим Положенням;

– податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1) пункту 3.4. цього Положення, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

– податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

– рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1. цього Положення, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені Податковим кодексом України. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно- правових відносинах.

7.4. Дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV Податкового кодексу України.

8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування

Встановити, що порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування платниками податку здійснюється відповідно до вимог статті 298 Податкового кодексу України у наступному порядку:

8.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

Заява подається за вибором платника податків (якщо інше не передбачено Податковим кодексом України) в один з таких способів:

– особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

–надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

– засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

– державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 1.5. цього Положення. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з

відомостями з заяви про державну реєстрацію на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

8.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи-підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася

державна реєстрація. Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи

оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

8.3. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.

8.4. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання

дотримано вимоги, встановлені в пункті 1.3. цього Положення. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який

визначається з дотриманням вимог, встановлених цим Положенням. При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи-підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік. Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

8.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Положенням для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При

цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, планулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

8.6. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

8.7. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

8.8. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів у таких випадках та у терміни:

– у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

– у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3) пункту 1.3. цього Положення, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке

перевищення;

– у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходуплатниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

– у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 1.7. цього Положення, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

– у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі

види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

– у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

– у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – зпершого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

– у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

– у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1) або 2) пункту 1.3. цього Положення відповідно, – з першого числа місяця, наступногоза податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

8.9. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

– найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків);

– податкову адресу суб’єкта господарювання;

– місце провадження господарської діяльності;

– обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК  009:2010;

– обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

– кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою-підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

– дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

8.10. До заяви включаються відомості (за наявності) про:

– зміну найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, імені,по батькові фізичної особи-підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– зміну податкової адреси суб’єкта господарювання;

– зміну місця провадження господарської діяльності;

– зміну видів господарської діяльності;

– зміну організаційно-правової форми юридичної особи;

– дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на  сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

– дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;

– зміну групи та ставки платника єдиного податку.

8.11. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

8.12. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

8.13. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

8.14. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

8.15. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

8.16. Сільськогосподарські товаровиробники, які є платниками єдиного податку четвертої групи, для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року:

– загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків таьводосховищ), – контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування наподатковому обліку);

– звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки – контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

– розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

– відомості (довідку) про наявність земельних ділянок – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок. У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

8.17. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, які передані йому як правонаступнику.

8.18. Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та  продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30),

вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства,які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції), включає доходи, отримані від:

– реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або

орендованих виробничих потужностях;

– реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

– реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

– реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

У разі коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції), включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг:

- послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання,дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності

на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

8.19. У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75%, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах. Якщо така частка не перевищує 75% у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили у

попередньому податковому (звітному) році, до платника податку в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується. Такі платники податку для підтвердження статусу платника єдиного податку подають податкову декларацію разом із рішенням обласної ради про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

9. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

9.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

9.2. У разі відсутності визначених Податковим кодексом України та цим Положенням підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

9.3. У випадках, передбачених пунктом 8.2. цього Положення, контролюючий орган, у разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

9.4. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

9.5. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:

– невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим пунктом 1 «Загальні положення» цього Положення;

– наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

– недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 8.4. цього Положення.

9.6. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою-підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації.

9.7. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1)-5) пункту 9.6. цієї статті, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

9.8. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

9.9. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

– подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

– припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

– у випадках, визначених підпунктом 8.8. цього Положення;

– якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.

9.10. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої-третьої груп вимог, встановлених цим Положенням, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої-третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4) пункту 1.3. та пункту 1.6. цього Положення у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції

(штрафи), передбачені главою 11 розділу II Податкового кодексу України. Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.

9.11. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II Податкового кодексу України.

10. Відповідальність платників єдиного податку

10.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння єдиного податку на території Пугачівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

10.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при сплаті єдиного податку, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

             Секретар  сільської ради                      Н.Д.Жовтоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до положення

про порядок обчислення та  сплати

                                                                                                        єдиного податку до рішення

Пугачівської  сільської  ради

від «»червня 2018 №30-4/УІІ

 

 

 

Ставки єдиного податку   для платників першої групи

на 2019 рік,

вводяться в діюз 01.01.2019 року

 

 

Код1

Вид діяльності1

 

Ставка податку

(у відсотках від розміру

прожиткового мінімуму

для працездатних осіб)

 

1

                   2

             3

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (крім продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів)

7%

 

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

7%

 

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

7%

 

74.20

Діяльність у сфері фотографії

5%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

5%

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

5%

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

5%

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

5%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

5%

 

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

5%

 

 

Інші види діяльності (крім зазначених у переліку)

10%

 

 

 

 

    Секретар сільської ради                                   Н.Д.Жовтоног

 

Додаток №2 до положення

про порядок обчислення та сплати

                                                                                                        єдиного податку до рішення

Пугачівської  сільської  ради

від «»червня 2018 №30-4/УІІ

 

 

 

Ставки єдиного податку для платників другої групи

на 2019 рік,

вводяться в дію з 01.01.2019

 

Код1

Назва1

 

Ставка податку

(у відсотках від розміру

мінімальної заробітної

плати)

 

1

                        2

              3

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

10%

 

14.12

Виробництво робочого одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

10%

14.39

 

Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу

10%

18.12

Друкування іншої продукції

10%

18.13

 

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

10%

 

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

10%

 

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

10%

 

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

10%

 

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

10%

 

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами,напоями та тютюновими виробами (крім продажу підакцизнихтоварів, пально-мастильних, лікеро-горілчаних та тютюнових

виробів)

10%

 

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10%

 

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10%

 

56.29

Постачання інших готових страв

10%

58.13

Видання газет

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

15%

93.11

Функціювання спортивних споруд

15%

 

Інші види діяльності (крім зазначених у переліку)

20%

 

 

 

                         Секретар сільської ради                                   Н.Д.Жовтоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ПУГАЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                          УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 


                                         ПО В І Д О М Л Е Н Н Я

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднено проект рішення   Пугачівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» на сайті  Пугачівської сільської ради в мережі інтернет : http://pugachivka.uman-rayon.org.ua/ та на дошці оголошень сільської ради з аналізом його регуляторного впливу.

З текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Пугачівської сільської ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються виконавчим комітетом Пугачівської сільської ради протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: вул.Шкільна,4 с.Пугачівка Уманського району Черкаської області; за телефоном 98-5-13,0674721701.


 

Сільський голова                                           Овчіннік В.М.

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до

проекту рішення Пугачівської  сільської ради

«Про встановлення на території Пугачівської сільської радимісцевих податків та зборів» 

     

 Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Пугачівської  сільської ради «Про встановлення місцевих податків» підготовлено згідно із вимогами Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

   Регуляторний орган: Пугачівська сільська рада.

   Розробник документа: виконавчий комітет Пугачівської сільської ради.

   Адреса: 2033, Черкаська область Уманський район, с. Пугачівка.

   Контактний тел.: 98-5-13

   Оприлюднення цього регуляторного акту здійснюється через офіційний сайт сільської ради.

Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій:

   Зауваження та пропозиції до регуляторного акта надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями виключно у письмовій формі з їх обґрунтуваннями до Пугачівської сільської ради.

  

Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-правовий документ.
     Відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , Податкового кодексу України , повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.  Податковим кодексом передбачені наступні місцеві податки: податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінене від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості; транспортний податок; плата за землю), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Даний проект сільської ради пропонуєт відповідно до Податкового кодексу встановити ставки місцевих податків.

1.Цілі і завдання прийняття регуляторного акта.
Проект регуляторного акта спрямований на виконання норм Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів.

2.Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;
 • визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів;
 • забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.

 

 

 

 1. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі:

Альтернативи рішення проблеми:

– пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акта;

– прийняття сільською радою нормативно-правового акту – рішення «Про встановлення місцевих податків»

4.Механізм вирішення проблем
Розробка та затвердження рішення Пугачівської сільської ради , Положення   про встановлення місцевих податків. У Положенні визначаються об’єкт та база оподаткування, платники податку, розмір ставок, порядок обчислення та сплати, а також інші обов’язкові елементи відповідно до Податкового Кодексу України.

            5.Очікувані результати від прийняття акта.
Прийняття зазначеного проекту рішення забезпечить:

– виконання Пугачівською сільською радою вимог чинного законодавства України у частині місцевих податків та зборів;

– збільшення надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків.

   Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена у таблиці аналізу вигод та витрат:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Отримання надходжень до сільського бюджету

Прийняття цього акту витрат не потребує

Інтереси суб’єктів господарювання

Прийняття Положення про встановлення місцевих податків, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння

Сплата податку у встановленому обсязі

Інтереси громадян

 

 

Прийняття Положення про встановлення місцевих податків, офіційне його оприлюднення забезпечить прозорий механізм його справляння

 

Сплата податку у встановленому обсязі

 

6.Показники результативності акта.
Показники результативності даного проекту рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

 • кількість платників по кожному податку та збору, визначених регуляторним актом;
 • суми надходжень від місцевих податків та зборів (по кожному окремо) за відповідний податковий період.

 

 

7.Термін дії.

Термін дії запропонованого регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння місцевих податків та зборів, зміни і доповнення будуть вноситись і до Положень регуляторного акту.

 

8.Відстеження результативності акта.
Повторне відстеження проводитиметься упродовж року з дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Уманської ОДПІ щодо надходжень податку на нерухоме майно

 Аналіз регуляторного впливу підготовлено  Пугачівською сільською радою.

   Зауваження і пропозиції щодо регуляторного документу слід подавати у письмовому вигляді за поштовою адресою: Пугачівська сільська рада, вул. Шкільна,4  с. Пугачівка, Уманський район, Черкаська область, 98513, тел. 98-5-13.

 

 

 
               Сільський голова     _________________ В.Овчіннік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУГАЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шкільна,4, с. Пугачівка Уманський район Черкаська область, 20333 тел. (04744)9-85-13   

E-mail: pugachivka@ukr.net                                             Код ЄДРПОУ 26261583                                                                

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Про  встановлення обмеження продажу

алкогольних , слабоалкогольних напоїв

та пива у нічний час

 

                       З метою формування в суспільстві здорового способу життя, зниження рівня споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива серед населення Відповідно до вимог статті 2376-УІІІ  Закону України “Про  внесення змін до деяких  законодавчих актів України,щодо надання органам  місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива ( крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», яким передбачено внесення змін до статті 15-3 Закону України  « Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв  та тютюнових виробів» та керуючись п.9 б  ( делеговані повноваження ) ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні та з метою гарантування стану законності безпеки та громадського спокою, виконком сільської ради   ВИРІШИВ :

      1.З 01.07.2018 року  обмежити продаж алкогольних слабоалкогольних напоїв та пива у нічний час :

      магазинів                   з 21.00 до 07.00 год ;

2. Дане рішення довести до відома приватних підприємців , що здійснюють торговельну діяльність до 01.07.2018 року.

3. При  недотриманні  даного рішення   порушники будуть притягуватись до адмінвідповідальності.

4. Секретарю Пугачівської сільської ради Жовтоног Н.Д. забезпечити оприлюднення цього рішення  на офіційній сторінці і  мережі  Інтернет та на стендах оголошень  сільської ради.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Овчіннік В.М., голову виконавчого комітету сільської ради.

         Сільський   голова                     В.М.Овчіннік

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу  до проекту рішення  Пугачівської  сільської ради “Про врегулювання торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного) на території сільської ради”

Назва регуляторного органу –  Пугачівська сільська рада

Назва документу – Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення “Про врегулювання торгівлі  алкогольними, слабоалкогольними напоями,  пивом (крім безалкогольного)на території сільської ради»

Розробник аналізу регуляторного впливу – виконавчий комітет Пугачівської сільської ради

Відповідальна особа –  Овчіннік Валентина   Михайлівна

Контактний телефон –  (06747) 21701

1. Опис проблеми.

Відповідно до вимог статті 2376-УІІІ  Закону України “Про  внесення змін до деяких  законодавчих актів України,щодо надання органам  місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива ( крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», яким передбачено внесення змін до статті 15-3 Закону України  « Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв  та тютюнових виробів» та до статті 26 Закону України   "Про місцеве самоврядування в Україні», орган місцевого самоврядування передбачає врегулювати питання щодо провадження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного) в нічний час.

За останні роки українське суспільство занепадає внаслідок зловживання алкогольними напоями. Проблема пияцтва та алкоголізму на селі сьогодні не лише не втрачає своєї актуальності, але з кожним роком загострюється та набуває все більш небезпечних для суспільства форм та проявів. Вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива серед неповнолітніх є однією з основних причин  злочинності.

Проблема, яку пропонується розв’язати  з прийняттям цього рішення, полягає в обмеженні доступу жителів сільської ради, а особливо молоді, до  вживання алкогольних напоїв та пива, заборони реалізації цих напоїв в роздрібній мережі та  продажу  в нічний час в стаціонарних підприємствах роздрібної торгівлі .

2. Мета та завдання регулювання.

2.1.Збереження тиші на території  сіл сільської ради у вечірній та нічний час, дотримання закладами торгівлі правил акустичного режиму та громадського порядку.

2.3.Впорядкування  та обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних  напоїв та пива в нічний час, зменшення їх споживання  та попередження правопорушень, пов’язаних із вживанням  алкоголю, а також дотримання режиму роботи підприємств , які реалізують алкогольні та слабоалкогольні напої.

3.Альтернативні способи досягнення   цілей.

Відповідно до вимог статті 2376-УІІІ  Закону України “Про  внесення змін до деяких  законодавчих актів України,щодо надання органам  місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива ( крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», яким передбачено внесення змін до статті 15-3 Закону України  « Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв  та тютюнових виробів», визначені місця, де обмежено роздрібну торгівлю цими товарами. Однак, враховуючи звернення  Народного депутата України А.В. сільська рада має передбачити досягнення балансу інтересів підприємництва та населення у сфері профілактики і протидії проявам пияцтва і алкоголізму на території сільської ради, усунення порушень громадського правопорядку у нічний час доби.

4. Опис механізму і заходів, які  забезпечать розв’язання  визначених проблем шляхом прийняття  регуляторного  акта.

Проект регуляторного акту – рішення  Пугачівської сільської ради   « Про  встановлення обмеження продажу  алкогольних , слабоалкогольних напоїв

та пива у нічний час  на території сільської ради ” – буде оприлюднений з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

-прийняття рішення про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних  напоїв та пива на території сільської ради;

-посилення контролю з боку контролюючих органів за дотриманням правил реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Підготовленим проектом регуляторного акта шляхом заборони продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива на підприємствах роздрібної мережі та заборони реалізації цих напоїв на них у нічний період (з 21-00 години до 07-00 години) обмежується вживання алкогольних напоїв молоддю.

Зовнішніми чинниками, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можуть бути зміни в чинному законодавстві.

 

6. Очікувані результати прийняття акта.

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Пугачівська сільська рада

- покращення громадського правопорядку на території ради;
-формування в суспільстві здорового способу життя, захист дітей від негативного впливу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива;

витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог

Суб’єкти  підприємницької діяльності

-  прозорість дій місцевих органів влади;
- прозорість порядку провадження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями,пивом;
- встановлення єдиних вимог до обов’язків у сфері торгівельної діяльності алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом

- підвищення рівня поваги до підприємців з боку жителів сільської ради

- зменшення прибутку внаслідок заборони торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом

 

 

Населення

- реалізація прав та державних гарантій громадян на захист фізичного та психологічного здоров’я підлітків;
- здійснення контролю за дотриманням правопорядку в місцях розміщення об’єктів торгівл

- забезпечення тиші у нічний час.

 

 

Відсутні

Досягнення цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарської діяльності, оскільки виконання рішення не потребує фінансових витрат.

7. Обгрунтування  запропонованого  строку чинності регуляторного акта.

Під час змін у чинному законодавстві, що можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта не обмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запропонованого проекту рішення Пугачівської сільської  ради є:

- кількість адміністративних правопорушень за невиконання вимог ст.178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у нетверезому стані),  ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та  ст.173-2 КУпАП ( насильства в сім’ї, яке вчиняється в стані алкогольного сп’яніння);

- дотримання громадського порядку, зменшення скарг і нарікань мешканців на роботу об’єктів торгівлі;

-  кількість осіб, що є хронічними алкоголіками.

9. Відстеження результативності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводяться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки з дня закінчення повторного відстеження.

Пропозиції та зауваження до  проекту рішення  Пугачівської сільської ради і аналізу впливу регуляторного акта приймаються протягом 30 днів від їх опублікування на офіційному сайті Пугачівської сільської ради   за адресою: Пугачівська сільська рада, вул..Шкільна, 5 Уманський район Черкаська область 20333, телефон (067 4) 721701  .

Для відстеження результативності регуляторного акту буде використовуватися статистичний метод.  

 

                  Секретар        сільської ради                   Н.Д.Жовтоног

 

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул.Шкільна,4, с. Пугачівка Уманський район Черкаська область, 20333, тел.(04744)9-85-13

E – mail: pugachivka@ukr.net                                             Код ЄДРПОУ 26261583

 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами в с.Пугачівка

 

         З метою  забезпечення збереження, раціонального використання води для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони води від забруднення і засмічення та  поліпшення стану водних об’єктів на території села,  керуючись ст.13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»  та відповідно до ст. 25 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська  рада  В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити «Правила користування водозабірними спорудами для задоволення потреб споживачів у питній воді в с.Пугачівка»  згідно з додатком.

 2. Виконкому сільської  ради правила користування водозабірними спорудами через засоби масової інформації довести до відома мешканців села.

 

 

         Сільський  голова                                                                 В.Овчіннік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

№   від


ПРАВИЛА

користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони, джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях на території с.Пугачівка

1.Загальні положення

 

Правила загального водокористування на території Пугачівської сільської  ради розроблено з метою забезпечення збереження, раціонального використання водних ресурсів територіальної громади, охорони їх від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних  об’єктів, а також дотримання прав водокористувачів на користування цими ресурсами.

            Ці Правила передбачають порядок технічної експлуатації систем і споруд водопостачання в с.Пугачівка. Основним завданням цих Правил є регулювання правових відносин у галузі забезпечення збереження, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних об’єктів. Правила містять загальнообов’язкові на території села норми, які встановлюють механізм обмеження тимчасової або повної заборони водокористування.

        Правила є обов’язковими для всіх виробничих підприємств водопровідного господарства або інших організацій, що експлуатують системи водопостачання села Пугачівка  Уманського району, незалежно від їх відомчої належності та форми власності.

       Виробники та інші організації, що експлуатують системи водопостачання села, несуть відповідальність за невиконання вимог цих Правил і чинного законодавства України.

      Правила розроблено відповідно до нормативно-правових актів:

- Водного кодексу України ;

-Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 року № 2918-ІІІ;

- Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів » від 18 грудня 1998 року №2024;

- Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 року №190;

В Правилах вживаються такі терміни:

Водні об’єкти – природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води.

Води — усі води поверхневі, підземні, що входять до складу природних ланок кругообігу води.

Водні ресурси — обсяги поверхневих, підземних вод відповідної території.

Водогосподарський баланс — співвідношення між наявними для використання водними ресурсами на даній території і потребами в них для розвитку економіки на різних рівнях.

Водозабір — споруда або пристрій для забору води з водного об’єкта.

Водозабірна споруда – гідротехнічна споруда для відбирання води з водоймища, водотоку або підземного джерела води з метою промислового і господарсько-побутового водопостачання.

Забруднення вод — надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин.

Зона санітарної охорони — територія де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд.

Ліміт забору води — граничний обсяг забору води з водних об’єктів, який встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування.

Моніторинг вод — система спостережень, збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень.

Вода питна — склад і властивості води відповідають вимогам чинного Державного стандарту “Вода питна”.

Якість води — характеристика складу і властивостей води, яка визначає її придатність для конкретних цілей використання.

Ліміт використання води — граничний обсяг використання води, який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування.

Забір води — вилучення води з водного об’єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них.

Абонент виробника — юридична або фізична особа, з якою виробником укладений договір на надання послуг водопостачання і каналізації, або однієї з цих послуг.

Виробник — підприємство, яке видобуває, очищує і подає в населений пункт питну воду, експлуатує зовнішні мережі і споруди водопостачання і каналізації населеного пункту та споруди для очищення стічних вод.

Водокористування – використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води (водопостачання), скидання стічних вод (водовідведення) та інші види використання вод (водних об'єктів).

Водопостачання – подача води певної якості споживачам.

Власник мереж або споруд СВК – фізичні та юридичні особи, територіальні об`єднання громадян, органи місцевого самоврядування, що набули право власності на ці системи в установленому законодавством порядку.

Водопровід – сукупність водозабірних, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торгівельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

Споживач — юридична або фізична особа, яка здійснює водоспоживання.

Вуличний водозабір (водозабірна колонка) – пристрій для забору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

Технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єктів архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання.

Режим відпущення (одержання) питної води – гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

Ремонт поточний – проведення робіт із систематичного і вчасного захисту елементів споруд і устаткування від передчасного зношення шляхом здійснення профілактичних заходів і усунення незначних пошкоджень і несправностей.

Ремонт капітальний – комплекс технічних заходів і будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення або заміну зношених конструкцій, деталей, устаткування, споруд або трубопроводів.

Технічна експлуатація споруд і мереж СВК - комплекс робіт, спрямованих на збереження та забезпечення безперебійної і надійної роботи всіх споруд і мереж водопроводу та каналізації при високих техніко-економічних і якісних показниках з урахуванням вимог державного стандарту на питну воду.

Абонент водокористування і водопостачання – державні, колективні та інші підприємства, організації, установи, а також окремі громадяни, що мають жилі будинки або їх частину на праві приватної власності, на які відкрито особовий рахунок і які перебувають з підприємством ВКГ у договірних відносинах.


2. Види господарської діяльності у сфері питного водопостачання

Господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає:

- питне водопостачання;

- питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок (пристроїв) відбору питної води.

Підприємство питного водопостачання здійснює свою діяльність на підставі документів, визначених діючим законодавством ( дозвіл на спеціальне використання води, відповідної ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, документу на право власності чи користування на земельну ділянку, сертифіката відповідності та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи).

У населеному  пункті питне водопостачання може здійснюватися як підприємством питного водопостачання, так і самостійно споживачами питної води в цих населених пунктах.

На водні об’єкти, які є джерелами питного водопостачання, повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, що визначений державним стандартом на питну воду.


3. Порядок спеціального використання води


Господарська діяльність із централізованого водопостачання підлягає ліцензуванню у порядку, встановленому законом.

Спеціальне використання води здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних та інших державних і громадських потреб.

Спеціальне використання води здійснюється на підставі дозволу.

Дозвіл на спеціальне водокористування видається:

- державними органами охорони навколишнього природного середовища — у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення;

- обласною радою за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища — у разі використання води водних об’єктів місцевого значення.

Видача дозволу на спеціальне використання води здійснюється за клопотанням водокористувача з обгрунтуванням потреби у воді, погодженим з державними органами водного господарства — в разі використання поверхневих вод, державними органами геології — в разі використання підземних вод та державними органами охорони здоров’я — в разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних.


4. Державна реєстрація нормативних документів на питну воду

Для державної реєстрації нормативних документів виробник питної води повинен мати технологічний регламент або інший документ з описом технологічного процесу її виробництва, а також перелік речовин, що застосовуються в процесі такого виробництва, із зазначенням відомостей про норми їх вмісту в питній воді, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

5. Водозабірні споруди

Основні завдання.

Основними завданнями експлуатації водозабірних споруд є:

- забезпечення безперебійної і надійної роботи водозабірних споруд при мінімальній собівартості подачі води та економній витраті води і електроенергії на власні потреби;

- забезпечення ефективної безперебійної та надійної роботи очисних споруд, зниження собівартості очищення та знезараження води, економія реагентів, електроенергії та води на власні потреби;

- систематичний лабораторно-виробничий і технологічний контроль роботи очисних споруд і якості води у джерелі водопостачання на всіх етапах очищення та на виході із станції;

- запобігання забрудненню навколишнього середовища скидами водоочисних споруд та контроль за цими скидами.

На водозабірних спорудах повинна зберігатись така технічна документація:

- буровий журнал;

- виконавчі гідрогеологічний і технічний розрізи свердловини;

- матеріали випробувань свердловини відкачуванням;

- акти про відхилення, які виникли під час буріння свердловини;

- дані аналізів води під час випробувань свердловини;

- паспорти на кожну свердловину.

У паспорті свердловини вказують:

- дані про район і координати її розташування, призначення і особливі вимоги до неї;

- геологолітологічний опис всіх горизонтів, які пройшла свердловина;

- гідрогеологічний опис з якісною і кількісною характеристиками всіх водоносних горизонтів;

- дані контрольних вимірів глибини свердловини;

- опис конструкції свердловини, технологій і способів її буріння, каротажної діаграми фільтра, виконаної цементації (тип сальника, вирізка та витягнення обсадних колон), дані будівельного та пробного відкачування;

- висновок про можливість одержання проектної максимальної витрати води;

- рекомендації щодо вибору насосного обладнання для постійної експлуатації.

Усі документи повинні бути підписані особою, що відповідала за виконання робіт, із зазначенням дати складання документа.

Про всі зміни в стані джерела водопостачання і погіршення якості води в ньому, пов’язані з можливим надходженням стічних вод, токсичних речовин чи інших забруднень, керівництво виробника повинно негайно сповістити райдержадміністрацію, органи місцевого самоврядування, органи Державного санітарного нагляду, Мінекобезпеки і Держводгоспу, а також вжити заходів щодо забезпечення нормальних умов роботи водозабірних і очисних споруд. Рішення про припинення водозабору у зв’язку із забрудненням водойми або підземного горизонту приймають органи Міністерства охорони здоров’я.

При погіршенні якості води в джерелі, яке носить тривалий характер і не дозволяє забезпечити на очисних спорудах очищення розрахункової кількості води до норм державного стандарту, виробник за погодженням з місцевим органом Державного санітарного нагляду має право зменшити кількість води, яка обробляється, якщо це забезпечить її належне очищення.

6. Технічна експлуатація та технічне обслуговування мереж


6.1. Технічна експлуатація та технічне обслуговування мереж повинні забезпечувати безперебійну і надійну роботу всіх споруд при високих техніко-економічних і якісних показниках з урахуванням вимог охорони водних об’єктів від забруднення стічними водами і раціонального використання водних ресурсів.

6.2. Мережі у процесі експлуатації, а також у період тимчасового припинення процесу їхньої експлуатації повинні перебувати під постійним наглядом власника мережі , або підприємства ВКГ, у випадку, коли на підставі договору технічна експлуатація зазначених мереж здійснюється саме цим підприємством.

З метою своєчасного виявлення можливих пошкоджень й інших недоліків на мережах їхнім власником повинні виконуватися відповідні технічні огляди. Результати даних оглядів і профілактичного обслуговування фіксуються у встановленому законодавством порядку (складаються дефектні відомості), розробляється проектно-кошторисна документація і проводяться поточний і капітальний ремонти.

6.3. Технічна експлуатація мереж може проводитись як власником мереж (його окремими підрозділами), так і іншими організаціями на підставі цивільно-правових договорів з експлуатаційного обслуговування. З метою запобігання аварій і переривання в наданні послуг з водопостачання рекомендується укладати договори на технічне обслуговування зі спеціалізованим підприємством ВКГ.

6.4. Роботи з усіх видів ремонтів мереж можуть виконувати підрядні будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні організації, підприємства-виробники обладнання або підрозділи підприємства-замовника (власника мережі ), якщо вони мають обладнання, досвід та відповідні ліцензії на виконання цих робіт. З метою забезпечення якісного поточного та капітального ремонту рекомендується укладати відповідні договори зі спеціалізованим підприємством ВКГ.

6.5. Технічний нагляд за будівництвом нових мереж та споруд водопостачання повинен здійснюватися незалежно від вартості об'єкта. Такий нагляд має право здійснювати замовник будівництва, проте з метою забезпечення якості виконання таких робіт замовнику рекомендується укладати відповідний договір зі спеціалізованим підприємством ВКГ.

6.6. Спеціалізоване підприємство ВКГ обслуговує лише ті вуличні та дворові водопровідні мережі, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі або відповідно до договорів на технічне обслуговування.

6.7. Водопровідні вводи підприємств, відомчих, житлових будинків громадян, а також прилади й пристрої на них, у тому числі - колодязі, запірна арматура, водолічильники, витратоміри та інші прилади обліку (далі - водолічильники), стабілізатори тиску й обмежувачі витрат, належать абонентові та ним експлуатуються.

6.8. Трубопроводи, прокладені вздовж стін усередині будинків, у технічних підвалах і технічних каналах, пристрої та прилади на них належать абонентові та ним експлуатуються.

6.9. Встановлюється такий порядок відпускання води:

для підприємств – шляхом укладання договору зі спеціалізованим підприємством ВКГ, в якому останнє, за узгодженням з райдержадміністрацією або органами місцевого самоврядування має право обмежити водокористування абонента в окремі години й дні.

Спеціалізоване підприємство водопровідно-каналізаційного господарства має право вимагати від споживача виконання своїх пропозицій, оформлених документально, спрямованих на поліпшення якості обліку води, технічного стану мереж, запірної арматури, приладів та пристроїв на них, встановлення лічильників води тощо, у встановлені ним строки;

для абонентів-громадян, а також для окремих підприємств при незначних витратах питної води, при тимчасовому або сезонному водокористуванні – шляхом подання заяви до спеціалізованого підприємства ВКГ і оформлення останнім особових рахунків (абонентських карток).

6.10. Без оформлення підприємств, а також громадян у спеціалізованому підприємстві ВКГ як абонентів, водокористування ними вважається самовільним. Підприємство ВКГ має право застосувати до них заходи впливу, передбачені чинним законодавством.


7. Порядок передачі мереж і споруд водопостачання

на баланс або на тимчасове експлуатаційне обслуговування спеціалізованому підприємству ВГ


 

7.1. Мережі можуть перебувати у різних формах власності. Власник мереж має право передати належне йому майно будь-якому суб’єкту господарювання. При цьому з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій, належного технічного обслуговування, забезпечення якісних послуг з водопостачання для споживачів с.Пугачівка, власнику рекомендується передавати належне йому майно на баланс або на тимчасове експлуатаційне обслуговування спеціалізованому підприємству ВГ, що має відповідну матеріально-технічну базу, досвід роботи з мережами, дозволи на спеціальне водокористування, ліцензії на виконання робіт та надання послуг;

7.2. Власниками мереж можуть бути фізичні та юридичні особи, об`єднання громадян, територіальні громади, що набули право власності на ці об’єкти в установленому законодавством порядку.

7.3. Власники мереж мають право:

залишити мережі у своїй власності, при цьому забезпечити виконання вимог пунктів 6.1., 6.3., 6.4., 6.5. даних Правил;

передати майно у державну власність у порядку, передбаченому Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та постановою Кабінету Міністрів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 21.09.98 № 1482 (із змінами та доповненнями).

7.4. Мережі, власник яких на теперішній час невідомий, або такі, від яких власник відмовився, повинні спочатку перейти до комунальної власності, а з комунальної власності відповідно до чинного законодавства України, може передаватися у власність спеціалізованого підприємства водопровідно-каналізаційного господарства.

При передачі мереж з комунальної власності у власність спеціалізованого підприємства водопровідно-каналізаційного господарства має бути проведено оцінку вартості об’єктів, які приймаються, незалежною організацією, яка має ліцензію на право здійснення оціночної діяльності.

7.5. Можливі наступні варіанти розпорядження власником належними йому мережами:

– при передачі мереж у користування спеціалізованому підприємству ВКГ, договори про користування мережами повинні визначати предмет договору, права та обов’язки сторін, межі користування мережами, обсяги робіт з їх технічного обслуговування та відповідальність сторін. Термін користування мережами визначається за домовленістю сторін відповідно до чинного законодавства України. Користування мережами може здійснюватися згідно з чинним законодавством України;

– передача мереж у власність спеціалізованому підприємству ВГ, яке має відповідний дозвіл на їх експлуатацію та технічне обслуговування незалежно від форми власності може здійснюватися відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Даними Правилами власникам мереж при вирішенні питання про передачу прав користування або власності, після введення водопроводів та інших споруд водного господарства в експлуатацію, рекомендовано, залежно від джерел фінансування будівництва, застосовувати наступні процедури:

при будівництві мереж установами, організаціями та підприємствами за рахунок бюджетних коштів та коштів місцевих бюджетів – передавати у державну власність на підставі чинного законодавства України;

при будівництві мереж фізичними та юридичними особами, а також територіальними об`єднаннями громадян, за рахунок позабюджетних коштів, з метою прискорення отримання послуг з водопостачання кінцевими споживачами – передавати у користування або власність спеціалізованому підприємству водопровідно-каналізаційного господарства (відповідно до чинного законодавства України).

7.7. Водопровідні вводи до зовнішнього зрізу будинків житлового фонду органів виконавчої влади та місцевого самоврядування житло-будівельних кооперативів (далі - ЖБК), усі магістральні й розподільні мережі комунального водопроводу, а також вуличні водозабірні колонки, призначені для колективного водокористування, передаються забудовником у робочому стані на баланс спеціалізованого підприємства ВКГ для подальшої експлуатації.

7.8. Новозбудовані та реконструйовані споруди водопостачання незалежно від їх відомчої приналежності можуть бути прийняті підприємством ВГ в експлуатацію згідно з чинним законодавством України.

7.9. Підприємство ВКГ здійснює нагляд за технічними рішеннями під час будівництва водопровідно-каналізаційних споруд та бере участь у прийманні їх в експлуатацію.

7.10. На водопровідні мережі й споруди житлових будинків, шкіл, дитячих закладів, лікарень та інших об'єктів комунальної та спільної власності громад після їх ремонту або реконструкції та передачі в експлуатацію Підприємству ВГ поширюється такий самий порядок їх приймання, як і для об’єктів нового будівництва.

7.11. Зовнішні лінії водопроводу, водопровідні вводи, що перебувають на балансі абонента, експлуатуються ним. Після завершення будівництва або реконструкції водопровідні об'єкти, що перебувають на балансі абонента, можуть бути передані на баланс підприємства ВГ в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.

7.12. Діючі системи водопостачання можуть бути прийняті підприємством ВГ у технічно-справному стані при наявності проектної технічної документації.

7.13. Підприємство ВГ приймає вуличні мережі водопроводу й каналізації, в тому числі й ті, що містяться між будинками, незалежно від їхнього технічного стану, від житлово-експлуатаційних організацій місцевих органів виконавчої влади, або органів місцевого самоврядування, а також від ЖБК при наявності проектної або технічної документації.

7.14. Об'єкт може бути прийнятий в експлуатацію за умови виконання абонентом усіх пунктів технічних умов підприємства ВГ, узгодженого проекту та підписання двостороннього акта про приймання - передачу цього об'єкта.

7.15. Приймати водопровідні мережі й споруди з дефектами та недоробками забороняється.

7.16. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються й утримуються за рахунок абонента і на баланс підприємства ВГ не беруться. За необхідності приєднання тимчасового водопроводу на період будівництва об'єкта до вуличного водопроводу, таке приєднання виконується за узгодженим проектом водопостачання об'єкта за постійною схемою.


8 . Доступ до мереж


8.1. Власник мереж зобов’язаний забезпечити вільний доступ до них іншим споживачам у встановленому законом порядку.

8.2. Власник мереж не може висувати додаткові вимоги (майнового або немайнового характеру), окрім вимог, передбачених чинним законодавством України, до осіб, які мають намір здійснити підключення до його водопровідних мереж.

8.3. На приєднання абонентів до мереж водопостачання підприємство ВКГ видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення якості та безпеки роботи систем водопостачання (будівництво насосних станцій, резервуарів, пунктів регулювання та інших споруд й обладнання), відповідно до діючих нормативних актів.

8.4. Приєднання об'єктів до комунальних мереж водопроводів може бути здійснено лише після виконання технічних умов підприємства ВГ.

8.5. Невиконання технічних умов є підставою для відмови абоненту в приєднанні до систем водопостачання.

8.6.Самовільне приєднання до діючої системи водопостачання заборонено.

8.7. Самовільним приєднанням до водопроводу вважається:

- приєднання, здійснене без письмового дозволу власника СВК і не оформлене в абонентному відділі підприємства ВКГ;

- тимчасове приєднання до водозабірної колонки;

- приєднання, виконане без участі технічного нагляду з боку підприємства ВГ або за участю останнього, але ще не здане в експлуатацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. Умови договору про надання послуг з питного водопостачання

Iстотними умовами договору про надання послуг з питного водопостачання є:

- режим надання послуг;

- обсяги питного водопостачання за нормативами питного водопостачання;

- порядок надання послуг з водопостачання;

- розмір та порядок оплати послуг централізованого водопостачання;

- права та обов’язки сторін договору;

- відповідальність сторін договору.

У договорі про надання послуг з питного водопостачання повинні бути зроблені посилання на нормативні документи, на підставі яких здійснюватиметься питне водопостачання.

Тарифи на надання послуг з питного водопостачання розраховуються на підставі галузевих нормативів витрат і повинні повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати надійну роботу об’єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення.

За згодою сторін договору про надання послуг з питного водопостачання у ньому можуть бути зазначені інші додаткові умови.

Договір про надання послуг з питного водопостачання набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами.


10. Права та обов’язки підприємств питного водопостачання  та споживачів питної води


Споживачами води з водопровідної мережі є мешканці села, підприємства, установи та організації.

Підприємства питного водопостачання мають право:

- розробляти тарифи на послуги централізованого водопостачання з їх обгрунтуванням і подавати на затвердження органам місцевого самоврядування;

- здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, сприяти впровадженню засобів обліку та регулювання споживання питної води;

- у разі внесення споживачем не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежити його питне водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання.

Споживачі питної води мають право на:

- забезпечення питною водою, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

- одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

- підключення в установленому порядку до централізованого водопостачання та водовідведення.

Споживачі питної води зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання; споживачі які встановили лічильники води, проводять оплату згідно з показниками лічильників. - раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньо-будинкових мереж та обладнання;

- не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел питного водопостачання і пошкодження об’єктів питного водопостачання;

- утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

- у разі внесення не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежувати власне використання питної води до рівня екологічної броні питного водопостачання;

- забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників підприємств питного водопостачання до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а також для виконання відключення і обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних мереж та обладнання споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.


11. Iндивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання

З метою забезпечення споживачів питною водою можуть використовуватися індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання. Технічні характеристики і правила експлуатації індивідуальних та колективних установок (пристроїв) питного водопостачання визначаються їх паспортно-технічними даними.

Введення в експлуатацію колективних установок (пристроїв) питного водопостачання здійснюється виробником або його представником відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідальність за дотримання якості питної води під час користування колективними установками (пристроями) питного водопостачання, встановленими в громадських місцях (місцях загального користування), покладається на суб’єкта, що здійснює їх експлуатацію.

У процесі експлуатації водозабірних споруд підземних джерел водопостачання персонал зобов’язаний:

вести систематичні спостереження за станом джерела водопостачання (температурою і якістю води, дебітом експлуатаційних свердловин, статичним і динамічним рівнями в експлуатаційних і спостережних свердловинах);

- здійснювати постійний контроль за станом і роботою водозабірних споруд і устаткування;

- забезпечувати задані режими роботи експлуатаційних свердловин і насосних агрегатів;

- утримувати в належному стані зону санітарної охорони першого поясу;

- систематично проводити технічне обслуговування і ремонти;

- вести експлуатаційну документацію.


12.Водонапірні башти


Водонапірні башти повинні забезпечувати вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд.

Водонапірні башти повинні бути герметично зачинені і опломбовані. Порядок входу в башту встановлюється інструкціями, погодженими з місцевими органами Державного санітарного нагляду. Вікна водонапірних башт повинні бути закриті густою (1x1 мм) металевою сіткою. Необхідно слідкувати за цілісністю сіток для запобігання забруднення води комахами.

У разі погіршення бактеріологічних і фізико-хімічних показників води у башті проводять їх промивання фільтрованою водою з підвищеною до 2 мг/л концентрацією залишкового хлору при збільшених витратах води через башту.

Якщо таке промивання не дає позитивних результатів, проводять повторне очищення та дезинфекцію.

Не рідше одного разу на рік повинен проводитись контроль, очищення та дезинфекція, перевірка роботи фільтрів-поглиначів, пристроїв для роздачі води, усіх трубопроводів, запірної арматури, люків-лазів, дверей тощо.

Виконання робіт з очищення, фарбування, ремонту оформлюють наказом по підприємству. Перед початком робіт засувки на трубопроводах, які підводять та відводять воду, повинні бути закриті та опломбовані.

Після закінчення очищення, фарбування або ремонту складають спеціальний акт, в якому вказують:

- час зняття пломб;

- перелік проведених робіт;

- характеристику санітарно-технічного стану;

- час закінчення робіт і спосіб дезинфекції;

- відповідального за проведення робіт.

Після закінчення ремонту або очищення обов’язково виконується дезинфекцію розчинами активного хлору.

Металічні баки водонапірних башт фарбують не рідше одного разу на 3 роки антикорозійними фарбами, дозволеними Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров’я України.

 13. Зони санітарної охорони

Зони санітарної охорони організовують для джерел водопостачання, водопровідних споруд і ділянок водоводів.

Зона санітарної охорони для водопровідних споруд з центром у точці забирання води складається із першого поясу – суворого режиму, другого і третього- режимів обмеження.

Для водопровідних споруд вона складається з першого поясу і санітарно-захисної смуги, для водопроводів передбачають санітарно захисну смугу.

Перший пояс зони санітарної охорони потрібний для того, щоб запобігати випадковому чи несприятливому впливу навколишнього середовища, зумовленому господарською діяльністю людини, на джерело водопостачання. Перший пояс обов’язково повинен мати огородження.

На території першого поясу заборонено всі види будівництва (за винятком основних водопровідних споруд), розміщення житлових, громадських будівель, випускання стічних вод, купання, водопій худоби, рибалку, прання, тощо.

У другому поясі забороняється забруднення територій нечистотами, гноєм, використання добрив і отрутохімікатів, розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, отрутохімікатів, шлакосховищ, кладовищ, тощо.

На території другого і третього поясів треба регулювати відведення територій під промислові та інші об’єкти, пов’язані з можливим забрудненням джерел, упорядковувати ці об’єкти, організовувати мережі централізованої каналізації та водопостачання, додержувати необхідного ступеня очищення стічних вод, здійснювати лише санітарну рубку лісу.

Санітарній охороні у сфері питної води та питного водопостачання підлягають джерела та об’єкти централізованого питного водопостачання незалежно від їх типу, форми власності та підпорядкування з метою охорони та збереження природних властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, засміченню та передчасному виснаженню водних об’єктів, а також забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної води.

Встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання здійснюється у процесі розроблення проекту землеустрою.

Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму встановлюються виконавчими органами сільських та селищних рад за погодженням з місцевими органами виконавчої влади з водного господарства та органами державного санітарно -епідеміологічного нагляду.

 

 

 

 

14. Боротьба з втратами води

0,

Одним з найважливіших завдань під час експлуатації систем водопостачання є планомірна боротьба з втратами і нераціональним використанням води, облік її відбору з джерел, а також облік подачі та реалізації води абонентам.

До втрат води належать:

- необліковані витрати води до водолічильників — у разі аварій на трубопроводах, витоків з мереж і споруд на них, витоків з водозабірних колонок, витрат води на протипожежні заходи, а також у разі крадіжок води (не погоджені з виробником приєднання, користування водою без укладання договору з виробником тощо);

- витоки з внутрішньої водопровідної мережі абонента (після водолічильника або після місця, де він повинен бути встановлений) — усі види постійного витікання води через водозабірну, змішувальну та наповнювальну арматуру з причини її несправності або неправильного регулювання, а також витоки з внутрішніх трубопроводів у зв’язку з їх негерметичністю;

- нераціональні витрати води — застосування проточної води для охолодження продуктів, постійне витікання води під час приготування їжі, миття посуду або прання білизни, гоління, купання.

До втрат води також належать перевитрати води на технологічні потреби виробника (промивання фільтрів, трубопроводів тощо).

До необлікованих витрат належать також об’єми води: не зареєстровані приладами обліку через низьку чутливість або невідповідність приладів величині витрати води: не оплачені абонентами через подачу занижених даних про кількість водокористувачів або об’єми виробництва (у разі відпуску води за місцевими нормами без приладів обліку).

Виробник має право вимагати від промислових підприємств скорочення витрат питної води на виробничі потреби за рахунок застосування раціональних технологічних процесів, впровадження систем зворотного та повторного використання води, заміни питної води, що витрачається на технологічні потреби, на технічну або доочищену стічну воду.

Виробник повинен забезпечити безперебійне водопостачання абонентів при мінімально необхідному тискові (для зменшення витрат води), має право контролювати витрати води абонентом і вимагати від нього скорочення витоків і втрат води, підтримання фактичних витрат води на рівні нормативів водоспоживання.

Контроль за використанням і охороною вод, наявністю приладів обліку води та вчасністю їх повірки здійснюють територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності.

У разі виявлення самовільного приєднання абонента до системи водопостачання, а також самовільних робіт на водопровідному вводі складають двосторонній акт для притягнення винних до відповідальності і стягнення плати за воду в порядку передбаченому чинним законодавством.


15. Відповідальність за порушення правил водокористування

Відповідальність за порушення правил водокористування встановлюється згідно з чинним законодавством.

Спори з питань водокористування вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.

 

                               Секретар  сільської ради               Н.Д.Жовтоног


АНАЛІЗ
регуляторного впливу

Назва регуляторного акта: рішення Пугачівської сільської ради "Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях на території села Пугачівка».


Регуляторний орган:  Пугачівська сільська рада.
Розробник документів:  Пугачівська сільська рада.
Контактний телефон:. 0674721701

 

1. Опис проблеми: 


Ці Правила передбачають порядок технічної експлуатації систем і споруд водопостачання в селі Пугачівка.


На даний час правила користування водозабірними спорудами на території села не встановлені. 

2. Цілі правового регулювання:


Цілями регулювання є задоволення питних та інших потреб населення питною водою, регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, раціонального використання води для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, поліпшення стану водних об’єктів.

3. Механізм та заходи для розв’язання проблеми:


Для розв’язання проблеми та досягнення цілей, зазначених в розділах 1 та 2 цього аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення „Про затвердження Правил користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях на території Пугачівка”.

Для кожного пункту Правил користування водозабірними спорудами визначена пріоритетна мета, реалізація якого передбачає низку завдань:
- затвердження Правил, доведення до відома мешканців та підприємств;
- укладання договорів з абонентами – громадянами на відпускання води.
Дія акта поширюється на відповідній території Пугачівка.


Акт доводиться до відома суб’єктів господарювання через засоби масової інформації.

4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів:
Альтернативних способів досягнути цілей правового регулювання немає.5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей.


Рішення сільської ради „Про затвердження Правил загального водокористування на території села Пугачівка” дасть можливість упорядкувати відносини між суб’єктами господарювання, органами влади та населенням. 6.Загальна характеристика і основні положення проекту акта.


Проект регуляторного акта визначає умови користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, а також встановлення зон санітарної охорони для джерел водопостачання, водопровідних споруд і ділянок водовідводів.
Правила містять загальнообов’язкові на території села норми, які встановлюють механізм обмеження тимчасової або повної заборони водокористування.

 

7. Строк дії. 


Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений. 8. Показники результативності регуляторного акта.


В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатись :
- Показники якості питної води;


- Кількість укладених договорів ;


- Загальна вартість робіт, пов’язаних з водопостачанням.9. Заходи з відстеження результативності акта.


Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності. 
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта було опубліковано на офіційному веб-сайті Пугачівської сільської ради (pugachivka@ukr.net) 01 травня 2018 року. 
Зауваження та пропозиції до проекту приймаються виконавчим апаратом сільської ради протягом місяця з дати його оприлюднення на офіційній веб-сторінці сільської ради та за адресою: 20333, с.Пугачівка, вул. Шкільна, 5, Уманський район, Черкаська область, тел.0674721702 . 

 

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про встановлення розміру ставок

орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності

на території Пугачівської сільської ради 

 

 

     Керуючись ст. 144 Конституції України, статтями 12 ,213, 269-287 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року, № 71 – VIII, п.24 ст. 26, ст. 69 Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Пугачівської сільської ради, враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету,фінансів,розвитку підпрємницва  та комісії з питань охорони навколишнього природного середовища,регулювання земельних відносин і управління комунальною власністю, Пугачівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А: 

Затвердити розмір орендної плати юридичним та фізичним особам за використання земельних ділянок, що надаються в оренду у відсотках від нормативної грошової оцінки яка проведена (незалежно від місцезнаходження), або за земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Черкаській області, а саме:

 

Код КВЦПЗ

Назва

Ставка

оренди, %

 

Землі сільськогосподарського призначення

 

 1.  

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3

 1.  

01.02 

Для ведення фермерського господарства

3

 1.  

01.03  

 

Для ведення особистого селянського господарства

3

 1.  

01.04  

 

Для ведення підсобного сільського господарства

3

 1.  

01.05  

 

Для індивідуального садівництва

3

 1.  

01.06  

 

Для колективного садівництва

5

 1.  

01.07  

           

           

 

Для городництва

3

 

 1.  

01.08  

 

Для сінокосіння і випасання худоби           

 

12

 

 1.  

01.11  

           

 

Для надання послуг у сільському господарстві

3

 

 1.  

01.12  

 

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції      

 

3

 

 1.  

01.13  

           

 

Для іншого сільськогосподарського призначення

3

 

Землі житлової та громадської забудови

 

 1.  

02.01  

           

 

           

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3

 

02.02  

 

 

Для колективного житлового будівництва

3

 

 

02.03  

 

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку           

 

3

 

 

02.05  

           

 

Для будівництва індивідуальних гаражів

3

 

 

02.06  

 

Для колективного гаражного будівництва 

 

 

3

 

 

02.07  

           

 

Для іншої житлової забудови

3

 

Землі громадської забудови

(землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)

 

 

           

03.03  

 

 

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги           

 

3

 

 

03.04  

 

 

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій   

3

 

 

03.07  

           

 

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

5

 

 

03.08  

           

 

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3

 

03.10  

 

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури           

 

3

 

 

03.11  

           

 

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

3

 

 

03.12  

           

 

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3

 

 

03.15  

           

 

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

3

 

Землі оздоровчого призначення

 (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

 

           

 

06.03  

 

 

 

 

 

 

           

 

           

           

.

 

 

 

Для інших оздоровчих цілей         

 

 

 

5

 

 

 

Землі рекреаційного призначення

(земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)

 

 

           

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення           

5

 

 

07.02  

           

 

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

3

 

 

07.03. 

           

 

Для індивідуального дачного будівництва

3

 

 

07.04  

 

Для колективного дачного будівництва

3

 

Землі лісогосподарського призначення

(землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

 

09.01  

 

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг    

 

3

 

 

09.02  

           

 

Для іншого лісогосподарського призначення

3

 

Землі водного фонду

(землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

 

 

           

10.01  

 

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами     

 

3

 

 

10.02  

           

 

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3

 

 

10.03  

           

 

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3

 

 

10.04  

           

 

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3

 

 

10.05  

           

 

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3

 

 

10.06  

 

Для сінокосіння       

 

12

 

 

10.07  

 

Для рибогосподарських потреб    

 

5

 

 

10.08  

           

 

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3

 

 

10.10  

           

 

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3

 

 

 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

 

Землі промисловості  (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

5

 

Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)            

 

 

 

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  

 

12

 

 

 

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту        

 

3

 

 

 

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій   

 

12

 

Землі зв’язку

(земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)

 

 

 

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікації

 

12

 

 

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку   

 

12

 

Землі енергетики

 (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)         

 

 

 

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії   

 

5

 

 2.Рішення підлягає оприлюдненню і набуває чинності з 15.05.2018 року, окрім пункту 3, який набуває чинності з моменту оприлюднення даного рішення.

 3.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з  з питань планування, бюджету,фінансів,розвитку підпрємницва  та комісії з питань охорони навколишнього природного середовища,регулювання земельних відносин і управління комунальною власністю

 

Сільський голова                                 В.М.Овчіннік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Новорічний ранок у Пугачівському навчально-виховному комплексі

«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня»

 

Феєрія новоріччя, святість різдвяного вечора – для кожного з нас один з найяскравіших, найтепліших спогадів дитинства.

    29 грудня 2016 р. відбулось Новорічне свято    у Пугачівському навчально-виховному комплексі .

   Осяяні чарівним світлом незабутніх дитячих вражень, вони й сьогодні підносять нас над плином повсякденності, повертаючи в чудовий світ, де панують незрівнянні аромати ялинки й мандаринів, таємничо шарудять обгортки від цукерок і солодко щемить у грудях від очікування сюрпризів.

   Новий рік – час подарунків, сюрпризів, загальних веселощів, коли довкола панує добра магія і казка. Діти нетерпляче очікують на свято і зустрічають його з надзвичайним захопленням.

Колектив закладу підійшов до підготовки святкування Нового року з особливим настроєм, естетично прикрасивши  приміщення Пугачівського НВК, що загалом створює гарний настрій та нагадує про переддень Нового року.

Цікавий сценарій, музичний супровід, створили святкову атмосферу, забезпечили святковий настрій та залишили чудові враження дітям та батькам.

 

Програма заходу завершилась врученням новорічних подарунків від Діда Мороза та Снігурочки.

    10 грудня 2016 року  в Пугачівській сільській раді  відбулася одинадцята урочиста сесія  сільської ради  у роботі якої взяли  участь депутати  та апарат  сільської ради.

   Основним питанням порядку денного було питання внесення змін у сільський бюджет та затвердження програми організації  та фінансування громадських робіт у 2017-2019 роках.

   В порядок денний сесії сільської ради крім запланованих питань було внесенно і організаційні заходи, які  посвячені  відзначенню  Дня місцевого самоврядування. 

     Так  депутати сільської ради разом з сільським головою Овчіннік В.М. та апаратом сільської ради відвідали сільський музей « Світлицю» в якому майстриня села Альошкіна   Валентина Яківна  розповіла  про  історією села Пугачівка та познайомила присутніх з   побутом в   старовинній сільській хатині.

                      

     Після  чого всі присутні відвідали Церкву Святої Трійці,яка є унікальним зразком  української  дерев’яної храмової архітектури, однієї з небагатьох церков такого типу, що  збереглись до нашого часу. Крім того, це – найстаріший православний дерев’яний храм  Уманщини. Церква  має також статус пам’ятки архітектури національного значення.

                                       

    Майстриня  Альошкіна В.Я. також  запросила  всіх присутніх на майстер- клас « Чарівна ниточка» до своєї садиби  назавжди залишивши  в пам’яті   депутатів  подорож в світ прекрасного.

                                               

                                                                               

 

 

 

Вшанування пам'яті жертв Голодомору    1932-1933 років .

26 листопада 2016 року у селі Пугачівка відбулося вшанування пам'яті жертв Голодомору      1932-1933 років.

   Вісімдесят три роки віддаляє нас від страшних подій на Україні, коли жертвами голоду стали близько 10 млн. людей. Це означає, що в ті трагічні роки Україна не долічилася 25 відсотків свого населення. Не обійшла ця страшна біда  нашу Пугачівку.

   В 1932 році  селянами було вирощено непоганий урожай, але практично весь вирощений врожай необхідно було  здати в державу. Брали все, часто залишаючи сім'ю без куска хліба. В селі почався страшний голод, особливо під кінець березня – початок квітня 1933 року. Вимирали цілими сім’ями та родинами. По селі постійно їздив підводою їздовий ( Гнатенко І.Є.), виділений колгоспом, який  звозив померлих на кладовище.

   Зі спогадів Гнатенка І.Є. відомо, що ще живих, але дуже ослаблених людей звозили до ями. Тільки по вулиці Лісовій та провулку Лісному померло 104 жителі села. Багатьох хоронили  в домашніх бурякових ямах, бо сил не було довезти їх до кладовища.

  Люди, щоб вижити, їли  листя з липи (сушили його, товкли, пекли з нього млинці), гнилу картоплю на полях шукали, дійшло до того, що людей стали їсти. Одна жінка , Руденко Марина( по словам очевидців), з’їла сусідського хлопчика і коли її привели в сільську раду, то вона відповіла сільському голові, що знаходиться в такому стані, що готова  і його з’їсти.

  По даних  секретаря сільської ради Кравчука ( ініціали якого невідомі) в нашому селі від голоду померло  близько 733 жителів.

    

  22 жовтня  2016 року силами працівників Пугачівської сільської ради та працівників громадських робіт, були висаджені саджанці туїв, закуплених за кошти сільської ради.

 Загалом було висаджено 40 одиниць туїв.   
   

Ця красуня- туя, ми впевнені, буде радувати мешканців та гостей села Пугачівка.

 

 90 річчя  -Склярук Ніни Павлівни 

 

   22 жовтня 2016 року відзначила свій поважний ювілей - 90 річчя  жителька с. Пугачівка-Склярук Ніна Павлівна.За свій вік звідала і радощів і труднощів,як і більшість її ровестників,в дитинстві зазнали,що таке голод,а юність затьмарена свавіллям фашистських зайд,від полону яких чудом вдалося врятуватись.З молоду і поки вистачало сил Ніна Павлівна працювала в колгоспі.А сьогодні її радість і втіха -сини Анатолій та василь-такі ж добропорядні,чесні і турботливі.Горнуться до свекрухи і невістки,а до бабусі онуки.Отож в день ювілею до оселі Ніни Іванівни завітали не тільки найдорожчі її серцю сини із сімями,а й голова сільської ради -В.М.Овчіннік,голова ради ветеранів району Анатолій Дем’янчук та член президії Володимир Лемешко,щоб привітати невтомне трудівницю,турботливу матір і просто щиру людину.

 

90 річчя- Ремеза Михайла Юхомовича

19 вересня 2016 року відзначив свій поважний ювілей - 90 річчя учасник Другої світової війни Ремез Михайло Юхимович, житель с. Пугачівка. У цей день з’їхались усі рідні та близькі привітати ювіляра. Також привітати ювіляра з визначною подією завітали сільський голова Пугачівської сільської ради Валентина Михайлівна Овчіннік, керівник господарства Поліщук С.В.та голова ради ветеранів Уманського району. Життєвий шлях Михайла Юхимовича  довжиною в 90 років був не з легких. Дитинство голодне й холодне пролетіло птахом, як один день. Важкі воєнні роки, та післявоєнне життя. Сьогодні ювіляр пишається дітьми, онуками , що виросли порядними людьми. Вітаючи з ювілейним днем народження сільський голова Валентина Михайлівна зазначила: «Ми пишаємося Вами, шановний ювіляре. Все село вдячне Вам за труд, порядність, мудрість. Бажаємо міцного здоров’я на довгі роки і відзначити ще не один день народження». Ювіляр подякував за вітання гостям та поділився спогадами про прожиті роки, які завжди були осяяні святою вірою  в щасливе майбутнє України.